Integritetspolicy

Denna policy gäller för Handgjords samtliga webbplatser. Personuppgiftspolicyn gäller då Handgjord tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, kundserviceärenden, övrig kontakt med Handgjord samt besök på webbplats.

Dina personuppgifter är viktiga för oss


Handgjord samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker eller genomför ett köp på någon av våra webbplatser alternativt kontaktar Handgjord via e-post eller sociala medier. Handgjord värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar varför samt hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och läsare anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt.

Vem ansvarar för de uppgifter vi samlar in?


Johan de Groot AB är personuppgiftsansvarig för Handgjords behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?


Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Bilder och ljudupptagningar är också personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Varifrån kommer dina personuppgifter?


Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, exempelvis uppgifter du lämnar när du tecknar ett abonnemang, kontaktar oss via e-post och tar emot/svarar på ett e-postutskick. Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du läser information på vår webbplats, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara besöks-, trafikdata och annan kommunikationsdata. Exempel på sådana personuppgifter är, din IP-adress. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies och används för att lära känna dig så att vi kan rikta relevant information till dig. För att kunna göra detta behöver vi ett samtycke från dig. Det ger du genom att acceptera cookies när du besöker vår hemsida

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig om vi behöver dem


För- och efternamn. Födelsedatum, kön, medborgarskap, yrke/sysselsättning/utbildning, födelseort. Personnummer (endast vid inköp av årskort). Adresskontroll mot SPAR. Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer). Köpinformation (t.ex. vilken vara/abonnemang som har beställts). Ev. anteckningar du själv väljer att lämna. Korrespondens gällande reklamation eller retur. Betalningshistorik vid köp på Handgjord.

Cookies


I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande. Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner samt för att anpassa innehåll i nyhetsbrev. Vi använder cookies för att anpassa innehåll i vår annonsering. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik hur mycket webben används. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och endast används under den tid du surfar på sidan. Därefter raderas den. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Särskilt om samtycke för direktmarknadsföring


Under förutsättning att du gett oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi att via olika digitala kontaktytor löpande skicka och publicera information och marknadsföring baserat din profil. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post eller SMS-kommunikation som vi skickar dig. Det går även bra att kontakta Handgjord via support@handgjord.com för att få hjälp med att tacka nej till vår kommunikation.

Hur länge sparar vi uppgifterna om dig?


Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Handgjord kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Handgjords rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?


Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag. Dessa är då Handgjords personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Handgjords personuppgiftsbiträden utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis vid utskick av nyhetsbrev eller vid leverans av beställda varor. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de vi informerat dig om. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller motpartens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Vi delar dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempel på självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: Statliga myndigheter vid misstanke om brott. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Var behandlar vi dina personuppgifter?


Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EE

Dina rättigheter


Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Om du påträffar information om dig själv eller närstående personer som du av något skäl inte vill ska vara publicerad på Handgjords webbplats är vi tacksamma om du kontaktar oss via support@handgjord.com. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, (tidigare Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning

Företagsinformation och kontakt


Handgjord drivs av
Johan de Groot AB
559381-0624
Skärkind Lärkbacken
617 92 Norsholm
E-post: support@handgjord.com

© 2023 Handgjord
support@handgjord.com